Teisinė informacija

XIII-1540

Lietuvos respublikos sporto įstatymas

NVŠ-reglamentavimas-ŠMSM

KONCEPCIJA 2012 03 29 isak Nr. V-554