finansinė atskaitomybė

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2024 M.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas I ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2023 M.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Forma Nr. 1

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr.1

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas II ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Forma Nr.1

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr.1

2023 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2022 m.

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas (2)

1 forma

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Forma Nr.1

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr.1

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės sumos pagal šaltinį

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1

2022 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2021 M.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr. 1

Aiškinamasis raštas 1 ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr.1

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Programos paraiška priedas 1

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Forma Nr. 1

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas ataskaita 4 ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Forma Nr.1

2021 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2020 M.

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas 1 ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Forma NR. 1

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas 2 ketvirtis

III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas III ketvirtis

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas ataskaita 4 ketvirtis

Forma Nr.1

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimai

Bendrasis sąskaitų planas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Gautinos sumos

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikis materialusis turtas

Nematerialus turtas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų srautų ataskaita

Segmentai

Veiklos rezultatų ataskaita

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2019 M.

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas ataskaita 1 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatu ataskaita

Forma Nr. 1 pirmas ketvirtis

II ketvirtis

Biudžeto lėšų ataskaita

Aiškinamasis raštas ataskaita 2 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatu ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Forma Nr. 1 antras ketvirtis

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas ataskaita 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Forma Nr.1

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas ataskaita 4 ketvirtis

Forma NR. 1

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Ilgalaikis turtas

Nematerialus turtas

Pinigų srautų ataskaita

Segmentai

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansų būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2018 M.

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį

IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis rastas

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finasinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas

Nematerialus turtas

Pinigų srautų ataskaita

Segmentai

Veiklos rezultatų ataskaita

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ RINKINYS 2017 M.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Pinigų srautų ataskaita

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio turto

Nematerialusis turtas

Segmentai

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2016 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 

Bendrasis sąskaitų planas

Ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas

Pinigų srautų ataskaita

Segmentai

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2015 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Už 2015 m.

Finansavimo sumu likuciai

Finansines bukles ataskaita

gautinos sumos

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimo ataskaita

isankstiniai mokejimai

Nematerialiojo turto vertes pasikeitimo ataskaita

Pinigu ekvivalentai

pinigu srautu ataskaita

Privalomas saskaitu planas.01

Privalomas saskaitu planas.02

Privalomas saskaitu planas.03

Privalomas saskaitu planas.04

Veiklos rezultatu ataskaita

Veiklos segmentai

20VSAFAS finansavimo sumos pagal saltini

Aiskinamasis rastas

Apskaitos politika

Atsargu vertes pasikeitimo ataskaita

bendroji informacija

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2014 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Už 2014 m.

Aiškinamasis raštas.doc

Apskaitos politika.pdf

Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita.xlsx

Bendra informacija.pdf

Finansavimo sumų likučiai.xlsx

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita.xlsx

Informacija apie išankstinius mokėjimus.xlsx

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.xlsx

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.xlsx

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimo ataskaita.xlsx

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.xlsx

Pinigų ekvivalentai.xlsx

Pinigų srautų ataskaita.xlsx2.pdf

Praėjusio laikotarpio segmentai.pdf

Sąskaitų planas 1.pdf

Sąskaitų planas 2.pdf

Sąskaitų planas 3.pdf

Sąskaitų planas 4.pdf

Segmentai.pdf

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2013 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Už 2013 m.

Apskaitos politika.pdf

Atsargos.pdf

Bendroji dalis.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansinės būklės ataskaita NR1.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Gautinos sumos.pdf

Grynojo turto pokyčio ataskaita.pdf

Ilgalaikis turtas.pdf

Išankstiniai mokėjimai.pdf

Kitos pagrindinės veiklos pajamos.pdf

Mokesčių sumos.pdf

Mokėtinos sumos.pdf

Nematerialusis turtas.pdf

Pagrindinės veiklos sąnaudos.pdf

Pinigų ekvivalentai.pdf

Pinigų srautų ataskaita Nr1.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Praėjusio laikotarpio segmentai.pdf

Sąskaitų planas Nr 1.pdf

Sąskaitų planas Nr 2.pdf

Sąskaitų planas Nr 3.pdf

Sąskaitų planas Nr 4.pdf

Segmentai.pdf

Socialinių įmokų sumos.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2012 m.

Atsargų ataskaita.pdf

Bendra informacija.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Finansinės būklės.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčio ataskaita.pdf

Ilgalaikis materialusis turtas.pdf

Informacija apie įsipareigojimus  nacionaline ir užsienio valiutomis.pdf

Nematerialusis turtas.pdf

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.pdf

Per vienerius metus gautinos pajamos.pdf

Pinigų ekvivalentai.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Praėjusio laikotarpio segmentai.pdf

Segmentai.pdf

Sąskaitų planas.pdf

Trumpalaikės mokėtinos sumos.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 2011 m.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

Apskaitos politika

Ataskaitos laikotarpio informacija pagal  veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Bendroji informacija

FB ataskaita 2 lap.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

Kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos sąnaudos (darbo užmok.ir social. dr.)

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus

Prival.bendr.sask.pl.1

Prival. bendr.sask.pl.2

Prival. bendr. sask.pl.3

Prival. bendr. sask.pl.4

Veiklos rezultatų ataskaita