Šaudymo varžybos

ŠAKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ

IR ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ INDIVIDUALIOS ŠAUDYMO VARŽYBOS

 

Data: 2015 05 14

Vieta: Šakių „Žiburio“ gimnazijos šaudykla

Varžybų dalyvai: rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir rajono švietimo sistemos darbuotojai. Dalyvių skaičius neribojamas.

Varžybų programa: šaudoma pniaumatiniu sportiniu pistoletu IŽ-46 iš 10 metrų atstumo. Suteikiami 3 bandomieji šūviai, 5 įskaitiniai šūviai.

Apdovanojimai: varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami sportinėmis taurėmis ir medaliais.

Varžybų organizatorius: Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius.

Varžybų vyr. teisėjas ir vykdytojas – Šakių sporto klubo „Kalibras“ vadovas R. Liudžius.

Varžybų vyr. sekretorė – Rima Mozūraitienė

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Taškai Vieta
1. E. Grigošaitis 36 I
2. A. Ulinskienė 34 II
3. G. Rinkevičius 30 III
4. I. Martinkaitienė 29 IV
5. V. Bagdanavičius 27 V
6. L. Adomaitis 27 VI
7. V. Makūnas 25 VII
8. I. Račiukaitienė 20 VIII
9. D. Jasevičius 18 IX
10. R. Mozūraitienė 15 X

saudymo

Švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė