darbuotojai

Administracija


Vardas, pavardė
Pareigos Kontaktinė informacija
1. Roma Paškevičiūtė Direktorė, krepšinio mokytoja (8345) 60187
2. Vitalija Gudzinevičienė Direktoriaus pavaduotoja moksleivių sportui (8345) 60187
3. Paulius Puskunigis Direktoriaus pavaduotojas suaugusiųjų sportui ir ūkio reikalams (8345) 60187

Pedagoginis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Vytautas Smirnovas Dziudo mokytojas
2. Vytautas Strokas Lengvosios atletikos mokytojas
3. Laimis Linertas Krepšinio mokytojas
4. Vitalija Gudzinevičienė Lengvosios atletikos mokytoja
5. Edvardas Grigošaitis Lengvosios atletikos mokytojas
6. Robertas Beniulis Futbolo mokytojas
7. Reda Konteikienė Lengvosios atletikos mokytoja
9. Aurelijus Marčiulionis Plaukimo mokytojas
10. Rima Vasaitienė Būrelio vadovė
11. Antanas Burkšaitis Būrelio vadovas
12. Daiva Šlėderienė Krepšinio mokytoja
13. Tomas Vencius Lengvosios atletikos mokytojas
14. Roma Paškevičiūtė Krepšinio mokytoja
15. Stasius Vyšniauskas Būrelio vadovas
16. Algirdas Ulinskas Lengvosios atletikos mokytojas
17. Valentinas Bagdanavičius Badmintono mokytojas
18. Vytas Dielininkaitis Treniruoklių salės instruktorius

Aptarnaujantis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Algirdas Banevičius Gelbėtojas
2. Irmida Stanaitytė Gelbėtojas
3. Agnė Stanislovaitytė Bendrosios praktikos slaugytoja
4. Janina Diržiuvienė Kasininkė
5. Ieva Sabalienė Kasininkė
6. Loreta Šlapikienė Kasininkė
7. Gintautas Ūsas Elektrikas
8. Diana Andriukevičienė Valytoja
9. Vilija Jakštienė Valytoja
10. Aušra Skulsčiuvienė Valytoja
11. Rimutė Diržiuvienė Valytoja
12. Daiva Janušaitienė Valytoja
13. Rasa Valaitienė Valytoja
14. Petras Mozūraitis Ūkvedys-aplinkos priežiūros darbininkas

JKSC mokytojas 2017

APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBININKAS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA

BUHALTERĖ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLEIVIŲ SPORTUI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI IR ŪKIO REIKALAMS

ELEKTRIKAS

GELBĖTOJAS

KASININKĖ

PLAUKIMO INSTRUKTORIUS

TRENIRUOKLIŲ SALĖS INSTRUKTORIUS

ŪKVEDYS

VALYTOJA