darbuotojai

Administracija

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Roma Paškevičiūtė Direktorė, krepšinio mokytoja  +370 615 26311
2. Rima Mozūraitienė Direktoriaus pavaduotoja moksleivių sportui  +370 624 78553
3. Paulius Puskunigis Direktoriaus pavaduotojas suaugusiųjų sportui ir ūkio reikalams  +370 6217 8778
4. Zita Grockienė Vyr. buhalterė  +370 601 49477

Pedagoginis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Neringa Žebrauskienė Dziudo mokytoja  +370 605 56284
2. Vytautas Strokas Lengv. atl. mokytojas  +370 612 66234
3. Laimis Linertas Krepšinio mokytojas  +370 624 47101
4. Vitalija Gudzinevičienė Lengvosios atletikos mokytoja  +370 612 71405
5. Edvardas Grigošaitis Lengvosios atletikos mokytojas  +370 612 71403
6. Algis Ramanauskas Būrelio vadovas  +370 678 43954
7. Reda Konteikienė Lengvosios atletikos mokytoja  +370 682 24712
8. Laima Kajokaitė Balčiūnienė Būrelio vadovė  +370 616 53463
9. Justė Lukauskienė Būrelio vadovė  +370 655 10773
10. Antanas Burkšaitis Būrelio vadovas  +370 686 82942
11. Daiva Šlėderienė Krepšinio mokytoja  +370 615 76053
12. Tomas Vencius Lengvosios atletikos mokytojas  +370 615 12584
13 Roma Paškevičiūtė Krepšinio mokytoja  +370 615 26311
14. Stasius Vyšniauskas Būrelio vadovas  +370 649 07947
15. Algirdas Ulinskas Lengvosios atletikos mokytojas  +370 611 52276
16. Valentinas Bagdanavičius Badmintono mokytojas  +370 615 45020
17. Rima Vasaitienė Būrelio vadovė  +370 611 58484
18. Aurelijus Marčiulionis Plaukimo mokytojas  +370 699 91477
19. Robertas Beniulis Futbolo mokytojas  +370 626 33266
20. Rima Mozūraitienė Būrelio vadovė  +370 624 78553
21. Vilma Račienė   Treniruoklių salės instruktorė  +370 655 22290

Aptarnaujantis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Algirdas Banevičius Gelbėtojas  +370 622 18156
2. Aivaras Fovas Gelbėtojas  +370 695 55268
3. Agnė Stanislovaitytė Bendrosios praktikos slaugytoja  +370 613 91913
4. Janina Diržiuvienė Sekretorė-kasininkė  +370 682 27819
5. Ieva Sabalienė Kasininkė  +370 620 81496
6. Loreta Šlapikienė Kasininkė  +370 647 00657
7. Ineta Grockienė Kasininkė  +370 625 24016
8. Gražina Jasaitienė Valytoja  +370 618 17196
9. Vilija Jakštienė Valytoja  +370 616 56500
10. Aušra Skulsčiuvienė Valytoja  +370 626 80715
11. Rimutė Diržiuvienė Valytoja  +370 658 39073
12. Daiva Janušaitienė Valytoja  +370 620 65523
13. Rasa Valaitienė Valytoja  +370 686 12528
14. Petras Mozūraitis Ūkvedys-kiemsargis  +370 657 57935
15. Gintautas Ūsas Elektrikas  +370 615 35778