darbuotojai

Administracija


Vardas, pavardė
Pareigos Kontaktinė informacija
1. Roma Paškevičiūtė Direktorė, krepšinio mokytoja (8345) 60187
2. Vitalija Gudzinevičienė Direktoriaus pavaduotoja moksleivių sportui (8345) 60187
3. Paulius Puskunigis Direktoriaus pavaduotojas suaugusiųjų sportui ir ūkio reikalams (8345) 60187

Pedagoginis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Vytautas Smirnovas Dziudo mokytojas  +370 686 56392
2. Vytautas Strokas Lengvosios atletikos mokytojas  +370 612 66234
3. Laimis Linertas Krepšinio mokytojas  +370 624 47101
4. Vitalija Gudzinevičienė Lengvosios atletikos mokytoja  +370 612 71405
5. Edvardas Grigošaitis Lengvosios atletikos mokytojas  +370 612 71403
6. Robertas Beniulis Futbolo mokytojas +370 626 33266
7. Reda Konteikienė Lengvosios atletikos mokytoja  +370 682 24712
9. Aurelijus Marčiulionis Plaukimo mokytojas +370 699 91477
10. Rima Vasaitienė Būrelio vadovė  +370 611 58484
11. Antanas Burkšaitis Būrelio vadovas  +370 686 82942
12. Daiva Šlėderienė Krepšinio mokytoja  +370 615 76053
13. Tomas Vencius Lengvosios atletikos mokytojas  +370 615 12584
14. Roma Paškevičiūtė Krepšinio mokytoja  +370 615 26311
15. Stasius Vyšniauskas Būrelio vadovas  +370 649 07947
16. Algirdas Ulinskas Lengvosios atletikos mokytojas  +370 611 52276
17. Valentinas Bagdanavičius Badmintono mokytojas  +370 615 45020
18. Vytas Dielininkaitis Treniruoklių salės instruktorius +370 652 59964

Aptarnaujantis personalas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktinė informacija
1. Algirdas Banevičius Gelbėtojas  +370 622 18156
2. Irmida Stanaitytė Gelbėtojas  +370 629 76670
3. Agnė Stanislovaitytė Bendrosios praktikos slaugytoja  +370 613 91913
4. Janina Diržiuvienė Kasininkė  +370 682 27819
5. Ieva Sabalienė Kasininkė  +370 620 81496
6. Loreta Šlapikienė Kasininkė  +370 647 00657
7. Gintautas Ūsas Elektrikas  +370 615 35778
8. Diana Andriukevičienė Valytoja  +370 67160826
9. Vilija Jakštienė Valytoja  +370 616 56500
10. Aušra Skulsčiuvienė Valytoja  +370 626 80715
11. Rimutė Diržiuvienė Valytoja  +370 658 39073
12. Daiva Janušaitienė Valytoja  +370 620 65523
13. Rasa Valaitienė Valytoja  +370 686 12528
14. Petras Mozūraitis Ūkvedys-aplinkos priežiūros darbininkas  +370 657 57935

JKSC mokytojas 2017

APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBININKAS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA

BUHALTERĖ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLEIVIŲ SPORTUI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI IR ŪKIO REIKALAMS

ELEKTRIKAS

GELBĖTOJAS

KASININKĖ

PLAUKIMO INSTRUKTORIUS

TRENIRUOKLIŲ SALĖS INSTRUKTORIUS

ŪKVEDYS

VALYTOJA