AJC Vykdoma veikla

Šakių atviras jaunimo centras vykdo atvirą darbą su jaunimu, teikia socialines, informavimo, konsultavimo, laisvalaikio užimtumo organizavimo paslaugas. Suteikia saugią ir patogią erdvę jaunimui leisti laisvalaikį bei vykdyti savo iniciatyvas, organizuoja mokymus, seminarus ir kitus įvairius renginius. Įgyvendina Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas vaiko minimalios priežiūros priemones. Nukreipia jaunuolius į kitas įstaigas ir/ar organizacijas atitinkančias jų poreikius ir tikslus. Įtraukia jaunuolius į savanorišką veiklą ir savanorystės skatinimo programą „Patsaunoris“.

Vizija: atviras jaunimo centras – tai įstaiga, vykdanti atvirą darbą su jaunimu, siekianti sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla, organizuojanti  saugų laisvalaikį savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms ir palengvinanti jų integraciją į jų gyvenamąją aplinką.

Jaunimo garantijų iniciatyvos koordonatorius vykdydamas projektą „Atrask save“ neaktyviems jaunuoliams suteikia pagalbą pažinti save, ugdo socialinius ir gyvenimo įgūdžius, motyvuoja, informuoja ir konsultuoja apie žmogaus galimybes, traukia jaunus žmones į visuomenei naudingą veiklą. Vizija –  nedirbančius, nesimokančius ir darbo biržoje neregistruotus jaunuolius įtraukti į mokymo sistemą arba darbo rinką.

AJC 2016 metų ataskaita

AJC 2017 veiklos planas

Projekto “Atrask save” 2016 metų veiklos ataskaita

Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo planas 2017 metams