Sporto projektų finansavimo konkursas

Skelbiame Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo konkursą!

Konkurso organizatorius: Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras;

Konkurso pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimas.

Konkurso dalyviai: konkurse gali dalyvauti tik Šakių rajone įregistruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jų pagrindiniai tikslai ir veiklos sritis yra sporto veikla.

Konkurso tikslas ir uždaviniai:

Konkurso tikslas – Šakių rajonui reikšmingų sporto projektų finansavimas siekiant:

  1. Skatinti aukšto meistriškumo sportą;
  2. Skatinti fizinio aktyvumo veiklas;
  3. Vykdyti sporto renginius Šakių rajone;
  4. Skatinti vaikų, jaunimo sporto programas.

Konkurso uždavinys – organizuoti konkursą sporto klubų veiklos gerinimui ir sporto renginių vykdymui Šakių rajone.

 Paraiškų teikimo terminas ir vieta:

Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras, V. Kudirkos g. 64, Šakiai iki 2021 m. kovo 31 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti su paraiška:

Projekto paraiška (1 priedas);

Projekto sąmata (2 priedas);

Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija.

Atsakingo asmens telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai:

tel. 8 345 60187; el. p.: administracija@sakiujksc.lt

Sporto projektas 2021