Sporto projektų finansavimo konkursas

 

Konkurso organizatorius: Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras;

Konkurso pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimas.

Konkurso dalyviai: konkurse gali dalyvauti tik Šakių rajone įregistruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jų pagrindiniai tikslai ir veiklos sritis yra sporto veikla.

Konkurso tikslas ir uždaviniai:

konkurso tikslas – Šakių rajonui reikšmingų sporto projektų finansavimas siekiant:

  1. skatinti aukšto meistriškumo sportą;
  2. skatinti fizinio aktyvumo veiklas;
  3. vykdyti sporto renginius Šakių rajone;
  4. skatinti vaikų, jaunimo sporto programas.

Konkurso uždavinys – organizuoti konkursą sporto klubų veiklos gerinimui ir sporto renginių vykdymui Šakių rajone.

 Paraiškų teikimo terminas ir vieta:

Šakių savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras, V. Kudirkos g. 64, Šakiai iki 2020 m. kovo 13 d.

Paraiškų teikimo būdas:

Pateikti paraišką pagal nustatytą formą. Paraiškos formas galima rasti  www.sakiujksc.lt puslapyje „Jksc veikla/ finansavimo konkursai/ sporto projektas 2020“

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti su paraiška:

Projekto paraiška (1 priedas);

Projekto sąmata (2 priedas);

Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija.

Atsakingo asmens telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai:

tel. 8 345 60187, el. p.: vitalijagster@gmail.com