Konkursas

Skelbiame Šakių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą!

Konkurso organizatorius: Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras;

Konkurso dalyviai: konkurse gali dalyvauti tik Šakių rajone įregistruotos nevyriausybinės sporto organizacijos (toliau – Organizacijos), kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jų pagrindiniai tikslai ir veiklos sritis yra kūno kultūros ir sporto veikla.

Konkurso tikslas ir uždaviniai:

konkurso tikslas – Šakių rajonui reikšmingų sporto projektų finansavimas siekiant:

  1. skatinti profesionalų sportą;
  2. skatinti mėgėjų sportą;
  3. vykdyti sporto renginius Šakių rajone;
  4. skatinti vaikų, jaunimo sporto programas.

Konkurso uždavinys – organizuoti konkursą sporto klubų veiklos gerinimui ir sporto renginių vykdymui Šakių rajone.

Konkurso paraiškų priėmimo vieta:

konkurso projekto paraišką, taip pat ir elektroninę versiją, pristatyti į Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro administraciją, V. Kudirkos g. 64, Šakiai.

Konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas:

paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 12 d.

Telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai:

tel. 8 345 60187, el. p.: vitalijagster@gmail.com

Su konkurso nuostatais galima susipažinti Šakių JKSC interneto tinklalapyje: www.sakiujksc.lt.